Utvalda arter och habitat i Kosterhavets nationalpark - Förekomst och utbredning

Omslag av rapporten : Utvalda arter och habitat i Kosterhavets nationalpark
Löpnummer:
2016:44
Diarienummer:
512-39488-2015
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
31
Rapporten innehåller kartor över förekomst av vissa utvalda arter och habitat med tillhörande GIS lager och försök till modellering av utbredning av samma arter och habitat.
Kommentar:
Finns endast som PDF