VASASTADEN-LORENSBERG Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900

Omslag på rapporten
Löpnummer:
2016:43
Diarienummer:
436-24099-2012
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
1022
Stadsbyggnadshistorik i tre volymer som beskriver bakgrunden till samt framväxten och gestaltningen av Göteborgs s k stenstad; stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg.
Kommentar: