Värmebölja i Västra Götalands län – en förstudie inom Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete

Löpnummer:
2016:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
33
Rapporten utgör en förstudie av klimatrisken värmebölja. I rapporten beskrivs effekter, genomfört arbete och förslag på arbete som kan göras i länet.
Kommentar: