Hot mot flodpärlmusslan i Västra Götalands län

Bild på rapportens framsida
Löpnummer:
2016:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
39
En undersökning av hotfaktorer mot flodpärlmusslan i sju av länets vattendrag. Resultatet visar att alla vattendrag är påverkade av både fysiska och kemiska förändringar, vilket inte gynnar flodpärlmusslorna.
Kommentar:
Finns endast som pdf.