Fyraårig satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland

Rapportens omslagsbild
Löpnummer:
2016:40
Diarienummer:
450-3079-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
16
Länsstyrelsen genomför en satsning för stärkt krisberedskap i Västra Götaland under perioden 2015-2018. I en första delrapport presenteras resultat och aktiviteter till och med juni 2016 samt vad det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att fokusera på. 
Kommentar: