Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016

Bostadsmarknadsanalys 2016
Löpnummer:
2016:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
79
Rapporten är en redovisning av bostadsmarknadsläget i länets kommuner 2016. Analys och slutsatser.
Kommentar: