Ål i Göta älv - Uppvandrande ål i Lilla Edets kraftstation.

Omslagsbild
Löpnummer:
2016:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
25
Rapporten är den årliga redovisningen av räkningen av mot Vänern uppvandrande ål vid kraftstationen i Lilla Edet i Göta älv.
Kommentar:
Finns endast som PDF