Ål i Göta Älv - Uppvandrande ål vid Olidans kraftstation i Göta älv år 1901 till 2015

Omslag på rapporten
Löpnummer:
2016:37
Diarienummer:
535-4910-2012
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
28
Rapporten är den årliga redovisningen av räkningen av mot Vänern uppvandrande ål vid kraftstationen Olidan i Trollhättan i Göta älv. Ålsamlarna är placerade vid det från havet andra vandringshindret i huvudfåran.
Kommentar: