Bottentrålning och resuspension av sediment

Omslag av Bottentrålning och resuspension av sediment
Löpnummer:
2016:36
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
61
Undersökningen beskriver sambandet mellan trålning, turbiditet och sedimentation, och det görs en bedömning av påverkan på skyddsvärda arter och områden på västkusten.
Kommentar:
Finns endast som PDF