Barn med medfödda skador av alkohol

Löpnummer:
2016:35
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
16
Vilket pedagogiskt och annat stöd behövs för barn med medfödda skador av alkohol. Dokumentation från konferens i Göteborg den 28 april 2016
Kommentar: