Förvaltningsplan för vildsvinsstammen i Västra Götalands län

Löpnummer:
2016:32
Diarienummer:
218-14569-2016
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
19
Vägledning för markägare, lantbrukare, jägare, myndigheter och allmänheten. Målsättning för länets vildsvinsstam, information om vildsvinens utbredning och effekter på sin omgivning, förebyggande åtgärder mot vildsvinsskador med mera.
Kommentar:
Reviderad 2016-04-20. Finns endast som pdf.