Kräftor i Västra Götalands län – uppföljning av flod- och signalkräftförekomster 2015

Löpnummer:
2016:31
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
25
Inventering genom av förekomst av flod- och signalkräfta i länet. Enkätundersökning i huvudsak riktad till kommuner och fiskevårdsområdesföreningar
Kommentar:
Finns endast som PDF