Inventering av marin epibentisk fauna på djupa bottnar

Omslag av rapporten
Löpnummer:
2016:30
Diarienummer:
511-16414-2015
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
235
Under 2015 inventerades bottenlevande marin fauna i delar av Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Provtagningen genomför-des med videoteknik och resultatet presenterades i två rap-porter.
Kommentar:
Finns endast som pdf