Askskottsjuka Hur mår våra skyddsvärda askar?

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2016:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
34
Rapporten visar att 90 procent av de skyddsvärda askarna i länet drabbats av askskottsjuka. Markägare rekommenderas att inte avverka askar i förebyggande syfte om de inte utgör en säkerhetsrisk.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.