Elfiske i Västra Götalands län 2015

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2016:27
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
290
Rapporten innehåller resultatet från de elfisken som ingick i Västra Götalands elfiskeplan 2015. Årets fisken utfördes under goda förhållanden med mycket låga vattennivåer under stora delar av säsongen.

Resultatet visar att visar på ett ”normalår” med avseende på tätheter för lag och öring. 2015 fiskades det 137 olika lokaler inom framförallt kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen.
Kommentar:
Finns endast som pdf.