Inventeringar av skyddsvärda träd i delar av Västra Götalands län 2015 - Grästorp, Tidaholm, Vara och 37 naturreservat

Bild på rapportens framsida
Löpnummer:
2016:26
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
41
Hela Tidaholms och Vara kommun samt delar av Grästorps kommun och 37 naturreservat har inventerats på skyddsvärda träd. Sammanlagt har 1882 skyddsvärda träd noterats.
Kommentar:
Finns enbart som pdf.