Plan för utplantering av martorn i Västra Götalands län

Löpnummer:
2016:25
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
33
Martorn är klassad som starkt hotad på rödlistan. I arbetet med att öka dess populationsstorlek har Länsstyrelsen i Västra Götalands län låtit ta fram en utplanteringsplan.
Kommentar: