Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2016-2018

Löpnummer:
2016:23
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
 
Länsstyrelsen tar årligen fram en behovsutredning och tillsynsplan för den tillsyn som ska utföras enligt miljöbalken. Planeringsdokumenten omfattar tillsyn inom naturvård, miljöskydd och vatten.
Kommentar: