Förstudie inför registrering av fartygslämningar i Vänern

Löpnummer:
2016:22
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
12
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med Vänermuseet har genomfört en förstudie för att kartlägga förutsättningarna för att registrera in cirka 700 vrak i FMIS.
Kommentar: