Bottenfauna i Västra Götalands län. En undersökning av lito-ralfauna i 20 kalkade sjöar

Löpnummer:
2016:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
76
Sammanställning av 20 kalkade sjöar som undersöktes med avseende på bottenfauna 2015.
Kommentar: