Bottenfauna i Västra Götalands län. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten

Löpnummer:
2016:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
209
Sammanställning av kalkade och försurade vattendrag som undersöktes med avseende på bottenfauna 2015.
Kommentar: