Främmande arter i Västra Götalands län

Rapportomslag
Löpnummer:
2016:19
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
94
Antalet främmande arter som finns i Sverige ökar för varje år. Över 2 000 främmande arter har lyckats etablera sig i Sverige – på land och i vatten. En fjärdedel av dessa kan orsaka problem för naturen och människan och kallas invasiva arter. Rapporten behandlar utbredning och problem förknippade med 27 främmande arter aktuella i Västra Götaland.
Kommentar: