Fetörtsblåvinge i Västra Götalands län 2015

Bild på rapportomslaget
Löpnummer:
2016:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
23
Fetörtsblåvinge är enligt den nationella rödlistan starkt hotad och har inventerats på 19 lokaler. Arten hittades på 3 lokaler. Lämpligheten och åtgärdsbehovet hos lokalerna diskuteras.
Kommentar:
Finns enbart som PDF.