Biologiska undersökningar i Hornborgasjön 2014

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2016:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
103
Denna rapport utgör både Hornborgadokument och meddelanden från Hornborgasjöns fältstation.

Rapporten är en faktasamling om det biologiska livet under 2014, främst fåglar, i och kring Hornborgasjön insamlat av medlemmar i Hornborgasjöns fältstation. Rapporten grundar sig på arbeten utförda med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Kommentar: