STadsGIS i Sverige

Löpnummer:
2016:11
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
69
– En genomgång och analys av digitaliserade stadsarkeologiska undersökningar 2002-2014. Genomgång av samtliga påbörjade och slutförda StadsGIS i Sverige.
Kommentar: