Tillsynsveckan 2015 -Tillsyn för det hållbara samhället

Bild på rapportomslaget
Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
31
Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.

Kommentar: