Rapport om byggnadsnämndernas tillsyn och tillämpning av plan- och bygglagen under 2015

Omslag på rapporten
Löpnummer:
2016:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
28
Rapporten redovisar tillsynsläget enligt PBL i länet.

Kommentar:
Finns endast som PDF