Öppna vägbankar för ökad vattencirkulation en förstudie

Omslag till "Öppna vägbankar för ökad vattencirkulation en förstudie"
Löpnummer:
2016:05
Diarienummer:
537-4247-2015
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
64
Förstudien har tagit fram underlag om vägbankar där större öppningar kan förbättra vattencirkulation i instängda vikar och sund med begränsad vattenomsättning.
Kommentar:
Finns endast som PDF