Fiskräkning i Säveån 2015 – Hedefors fiskväg

Omslag på rapporten
Löpnummer:
2016:04
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
11
Sammanställning av data från fiskräknaren i Hedefors omlöp, Säveån, Lerums kommun.
Kommentar:
Finns endast som pdf.