Fiskräkning i Enningdalsälven 2015 - Mjölnerödsdammen

Fiskräkning i Enningdalsälven 2015 - Mjölnerödsdammen
Löpnummer:
2016:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
9
Sammanställning av data från fiskräknaren i Mjölnerödsdam-men, Enningdalsälven.
Kommentar: