Fiskräkning i Säveån 2015 - Jonsereds övre fiskväg

Omslag rapport
Löpnummer:
2016:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
15
Sammanställning av data från fiskräknaren i Jonsereds övre fiskväg, Säveån.
Kommentar:
Finns endast som PDF.