Inventering av asp 2015 – tillrinningar till Vänern och Viken

Omslag rapport
Löpnummer:
2016:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
28
Inventering av lekområden för asp i vattendrag till Vänern och Viken. Insamling av rom som sedan artbestämts efter DNA-analys.
Kommentar: