Makrofytinventering i Västra Götalands län 2015

Löpnummer:
2015:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
 
Inventeringar av vattenväxter/makrofyter är viktiga både för uppföljning av såväl art- och habitatdirektivet som för vattendirektivet. 2015 inventerades makrofyter i åtta sjöar i länet. Makrofyter är ett nytt delprogram inom länets regionala övervakningsprogram från och med 2015.
Kommentar: