Kiselalger i Västra Götalands län 2015

Löpnummer:
2015:62
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
109
Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljömål och kalkningsinsatser samt som underlag för statusklassningen. 2015 undersöktes 26 lokaler i länet. Resultaten visar att 8 av dessa är övergödningspåverkade och 4 lokaler visade på sura eller mycket sura förhållanden.
Kommentar: