Flottningslämningar och andra vattenanknutna kulturlämningar

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
142
2014-2015 genomfördes en inventering av flottningslämningar i Örekilsälven, Munkedalsälven/Valboån och Töftedalsån. I Rapporten redovisas resultatet av denna inventering.
Kommentar:
Finns endast som pdf.