Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Löpnummer:
2015:57
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
74
Slutrapport Värmlands, Västra Götalands och Örebro län
En satellitbaserad metodik för att identifiera snabba vegetat-ionsförändringar i våtmarker för att hitta områden med för-ändringsindikation. Undersökningsområdet består av Värm-lands, Västra Götalands och Örebro län. Kartor: ©.
Kommentar: