Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:54
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
16
Regional konferens i Västra Götaland om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk eller beroende. Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken?
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf.