Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Västra Götalands län

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:53
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
65
Rapporten innehåller en bedömning av länets behov av bostäder 2016–2025 och bedömning av kommunernas plane-ringsmässiga förutsättningar att förverkliga de bostäder som behövs. Det är en sammanställning av underlag, en analys och resultat.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf.