Miljömålsbedömning 2015 - Västra Götalands län

Miljömålsbedöming 2015 (pdf, ny flik)
Löpnummer:
2015:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
50
Den årliga uppföljningen av de femton miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf.