Länsstyrelsens brukarundersökning 2015

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
90
Länsstyrelserna gör årligen en gemensam brukarundersökning som är en telefonundersökning där utvalda brukare får ge sin bild av Länsstyrelsens arbete. Syftet med undersökningen är att följa upp utvalda verksamheter och få in underlag till förbättringsarbetet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf.