Från molekylnivå till samhällsnytta

Rapportens framsida
Löpnummer:
2015:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1403-168X
Publicerad:
2015
Sidantal:
16
Dokumentation från konferensen - Aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg. Presentation av aktuell alkohol- och narkotikaforskning inom CERA vid Göteborgs universitet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf.