Samverkan Sjön Östen 2013-2015 – slutrapport från projektet

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
21
Slutrapport med presentation och resultat från det samverkansprojekt som Länsstyrelsen drev under 2013-2015 kring sjön Östen. 
Kommentar:
Finns endast som pdf.