Tysta områden inom GR - Kartläggning av bullerpåverkan i natur och grönområden

Publikationens framsida
Löpnummer:
2015:45
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
38
I Göteborgsregionen (GR) finns det flera tysta områden. Stora delar av attraktiva friluftsområden är dock påverkade av buller. Rapporten visar var tysta områden finns.
Kommentar:
Finns endast som pdf.