Riksintressen för obruten och högexploaterad kust – Analys av värdebeskrivningar i Bohuslän

Rapportens framsida
Löpnummer:
2015:44
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
37
Denna rapport undersöker om de värden som är kopplade till de två riksintresseområdena obruten kust i norra Bohuslän och högexploaterad kust i Södra Bohuslän har förändrats.
Kommentar:
Finns endast som pdf.