Föräldrastöd & Tonåringar

Löpnummer:
2015:42
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
70
Kunskapssammanställning med svensk och internationell forskning om effekter av universella föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i tonåren. Sammanställningen är framtagen av Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och innehåller även kunskap om vilket stöd föräldrar efterfrågar.
Kommentar: