Bostadsmarknadsanalays Västra Götalands län 2015

Omslag av årets bostadsmarknadsanalays.
Löpnummer:
2015:41
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
82
En sammanställning och analys av läget på bostadsmarknaden i Västra Götalands län, nedbrutet i delregioner. Rapporten behandlar bostadsmarknadsläget, bostadsplanering/byggande.
Kommentar: