Limniska värdekärnor, strömmande vattenmiljöer och vandringshinder i Tidan inom Tidaholms kommun

Limniska värdekärnor
Löpnummer:
2015:40
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
64
Inventering av limniska naturvärden och vandringshinder i Tidan inom Tidaholms kommun. Förslag till åtgärder för att restaurera vattendraget och ta bort vandringshinder.
Kommentar: