Var byggdes bostäderna? Analys av nybyggda bostäder i 10 kommuner i Västra Götaland

Framsida på rapporten
Löpnummer:
2015:39
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publicerad:
2015
Sidantal:
91
Analysen undersöker bostadsproduktionen i tio kommuner i förhållande till kollektivtrafik, tätorter och planerade områden. Resultatet visar en generell bild av att ny bebyggelse varit koncentrerad kring kommunernas centralorter.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf.