Delrapport av kulturhistorisk inventering av vattenkraftverk i Västra Götalands län

Löpnummer:
2015:38
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
12
En beskrivning av arbetet med kulturhistorisk inventering av vattenkraftverk.
Kommentar: