Digikult 2015 - Digitalt kulturarv i praktiken

Löpnummer:
2015-37
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
30
Sammanställning av konferensen Digikult 2015. Konferensen genomfördes i mars 2015 för tredje året i rad. Syftet är att lyfta frågor inom digitaliseringen av kulturarvet.
Kommentar: